Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

coe_logoEvropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u pravnom poretku Bosne i Hercegovine se prema ustavnoj odredbi iz člana II/2  nalazi iznad cjelokupnosti pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Član 14. je najznačajni dio konvencije kada se govori o zabrani diskriminacije između ostalog i na osnovu spola.

Član 14. Europske konvencije o ljudskim pravima predstavlja centralnu odredbu Evropske konvencije  koja zabranjuje diskriminaciju. Ovaj član predstavlja jedan od najšire postavljenih instrumenata za zaštitu od diskriminacije,  međutim ne nudi mogućnost zaštite svih prava i sloboda, nego samo onih zagarantiranih u drugim članovima Konvencije.

U vezi sa ovim članom Evropski sud za ljudska prava je donio niz presuda koje su vezene za diskriminaciju na osnovu spola a između ostalog i u predmetima Rasmussen protiv Danske, Unal Tekeli protiv Turske, Abdulaziz i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Burghartz protiv Švicarske,  Petrovic protiv Austrije, Van Raalte protiv Nizozemske i drugi.

Skills

Posted on

28. Januara 2014.