Važno je ekonomski osnažiti žene žrtve nasilja

Važno je ekonomski osnažiti žene žrtve nasilja

Konferenciju je organizirao Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji s Komisijom za ravnopravnost spolova kao tijelom Predstavničkog doma Federalnog parlamenta te nevladinim organizacijama Infohouse i Fondacijom lokalne demokratije. Prema izjavama,...
Provedba Gender akcionog plana Općine Tešanj

Provedba Gender akcionog plana Općine Tešanj

Gender Centar Federacije BiH u saradnji sa Opštinom Tešanj organizovao je dvodnevnu edukaciju uposlenika Općine, vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj i predstavnika javnih preduzeća i javnih ustanova Općine Tešanj, na temu Ravnopravnost spolova i diskriminacija na...