JAVNI POZIV – konsultant/ica

U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizira projekat...

POZIV ZA NABAVKU HOTELSKIH USLUGA

Broj: 01-34-110/18 Sarajevo, 23.07.2018. godine Na temelju člana 60. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, Broj 35/05), člana 64. stav (1) tačka b),. člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim...

EDUKACIJA PISANJE PROJEKATA, MONITORING I IZVJEŠTAVANJE

  EDUKACIJA PISANJE PROJEKATA, MONITORING I IZVJEŠTAVANJE U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender...