Čestitamo 8. ožujak – Međunarodni dan žena

Čestitamo 8. ožujak – Međunarodni dan žena

 #ChooseToChallenge Saopštenje za javnost – Gender Centar Federacije Bosne iHercegovine:  U ime Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, čestitamo 8. ožujak – Međunarodni dan žena svim ženama i djevojčicama u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta. ...