#boljevako

#boljevako

Gender Centar Federacije BiH putem serije kratkih video spotova provodi kampanju „bolje'vako“  pod motom  „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“ Nasilje u porodici je naučeni i...