Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine prepoznat je kao institucija posvećena uspostavljanju potrebnih uvjeta za održivo i transparentno uvođenje koncepta upravljanja kvalitetom u okviru projekta „Program jačanja javnih institucija,“ koji kao dio podrške reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini u ime vlada Njemačke i Velike Britanije implementira njemački Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u julu 2020. godine, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine postao je jedna od prvih institucija javne uprave u Bosni i Hercegovini koja je prepoznala važnost istraživanja zadovoljstva korisnika/ca za transparentan sistem upravljanja kvalitetom.

Radna grupa Gender Centra FBiH studiozno je pristupila izradi prvog upitnika o zadovoljstvu korisnika/ica te analizi prikupljenih podataka, dijeleći uvjerenje da informacije o percepciji, očekivanju i zadovoljstvu radom Gender Centra Federacije BiH mogu doprinjeti unapređenju rada ove institicije.

Savjetodavnu podršku u procesu realiziranja prvog istraživanja zadovoljstva korisnika/ica u okviru „Programa jačanja javnih institucija“ pružili su Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i Fondacija INFOHOUSE.

 „Istraživanje zadovoljstva korisnika 2020“ koje je pred Vama objedinjuje u sebi namjeru GCFBIH da doprinose postizanju ravnopravnosti spolova kroz unapređenje usluga i kvaliteta rada.

IZVJEŠTAJ o zadovoljstvu korisnika_ca GCFBIH 2020. za web (3)