U organizaciji Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je dvodnevna konferencija na temu „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“.

Ovo je šesta godišnja konferencija sa kantonalnim koordinacionim tijelima iz svih deset kantona Federacije BiH, a učešće je uzelo 120 stručnjaka, relevantnih predstavnika i predstavnica institucija i nevladinih organizacija koji su imali priliku razmijeniti iskustva i dobre prakse sa terena, ali i razgovarati o teškoćama i preprekama u rješavanju slučajeva nasilja.

Konferencija je podržana od strane UN Women kancelarije u Bosni i Hercegovini, a uz podršku Švedske, u okviru projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ .