Važno je ekonomski osnažiti žene žrtve nasilja

Važno je ekonomski osnažiti žene žrtve nasilja

Konferenciju je organizirao Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji s Komisijom za ravnopravnost spolova kao tijelom Predstavničkog doma Federalnog parlamenta te nevladinim organizacijama Infohouse i Fondacijom lokalne demokratije. Prema izjavama,...