JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Na osnovu Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, i Švedske, koju zastupa švedska Međunarodna razvojna agencija za saradnju, za podršku provođenju programa FIGAP II....
#boljevako

#boljevako

Gender Centar Federacije BiH putem serije kratkih video spotova provodi kampanju „bolje'vako“  pod motom  „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“ Nasilje u porodici je naučeni i...