#boljevako

#boljevako

Gender Centar Federacije BiH putem serije kratkih video spotova provodi kampanju „bolje'vako“  pod motom  „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“ Nasilje u porodici je naučeni i...
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“  koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje...