Žene su nositeljice razvoja turizma u FBiH

Žene su nositeljice razvoja turizma u FBiH

Najviše zaposlenih žena u FBiH radi upravo u uslugama, a turizam je jedan od ključnih sektora zapošljavanja i predstavlja potencijal za aktiviranje neaktivne radne snage, žena i muškaraca Žene su nositeljice razvoja turizma u FBiH – Interview.ba...