Zaštita od diskriminacije

Prepoznajte diskriminaciju na osnovu spola

Prepoznajte diskriminaciju na osnovu spola

Da bi se prepoznala diskriminacija i osigurala efikasna zaštita veoma je važno prepoznati da li određena situacija zaista predstavlja diskriminaciju. U ovom dijelu je opisan način prepoznavanja diskriminacije na osnovu spola u direktnom i indirektnom obliku. Kako...

Oblici diskriminacije

Oblici diskriminacije

Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH je definirao sljedeće oblike diskriminacije: direktna indirektna uznemiravanje na osnovu spola seksualno uznemiravanje poticanje na diskriminaciju nasilje po osnovu spola         [learn_more caption="Direktna...

Zaštitite se od diskriminacije

Zaštitite se od diskriminacije

U ovisnosti od oblika diskriminacije utvrđeni su i načini zaštite.   DISCIPLINSKI POSTUPAK Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka se u pravilu podnosi kada u radu ili radnim odnosima dođe do diskriminacije, seksualnog uznemiravanja ili uznemiravanje na osnovu...

Ključni resursi za zaštitu od diskriminacije

Ključni resursi za zaštitu od diskriminacije

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini - prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) B/ H / S   Zakon o zabrani diskriminacije  (“Službeni glasnik BiH” br. 59/09) Zakon o zabrani diskriminacije BiH usvojen u julu 2009. godine. Definiše...