Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

Usvojen Gender akcioni plan Zeničko-dobojskog kantona

Usvojen Gender akcioni plan Zeničko-dobojskog kantona

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je prvi Gender akcioni plan za period 2021-2024 godina,  a isti je izrađen od strane Interresorne radne grupe imenovane od strane Vlade a uz stručnu i finansijsku podršku Gender Centra Federacije BiH. Ovaj dokument je usvojen...

PROFIL RODNE  RAVNOPRAVNOSTI U  BOSNI I HERCEGOVINI

PROFIL RODNE RAVNOPRAVNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Ovu publikaciju izradila je agencija UN Women u svojstvu kopredsjedavajućeg Tematske grupe Ujedinjenih nacija za rodna pitanja (GTG) u Bosni i Hercegovini radi pružanja boljeg uvida i podataka o napretku u ispunjavanju međunarodnih, regionalnih i državnih obaveza u...

Informacija o zaključnim zapažanjima u vezi sa Šestim periodičnim izvještajem Bosne i Hercegovine UN Komitetu o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) sa  Akcionim planom za provedbu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Informacija o zaključnim zapažanjima u vezi sa Šestim periodičnim izvještajem Bosne i Hercegovine UN Komitetu o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) sa Akcionim planom za provedbu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Gender Centar Federacije BiH izradio je Informaciju o zaključnim zapažanjima u vezi sa Šestim periodičnim izvještajem Bosne i Hercegovine UN Komitetu o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) sa Akcionim planom za provedbu u Federaciji Bosne i Hercegovine....